הרצאה של שלמה צזנה

יום חמישי 28 יולי 2022 
20:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

הרצאה -הווי הקהילה הספרדית בירושלים

יום חמישי 14 יולי 2022 
20:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

השתלמויות למורי דרך 2022-2023

יום שני 04 יולי 2022 
09:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים

אקאפלה בחיבה

יום רביעי 01 דצמבר 2021 
00:00  
מרכז חיבה  

לפרטים

נשירה בחיבה

יום שלישי 23 נובמבר 2021 
19:30  
מרכז חיבה  

לפרטים

השתלמויות למורי דרך 2021-2022

יום חמישי 01 יולי 2021 
09:00  
מרכז חיבה  

לרכישה לפרטים