סיור סליחות באווירה היחודית של שכונת הבוכרים עם מורה הדרך והמרצה ד"ר אלי אהרון .

נתוודע לסיפורה של השכונה היפה ביותר בירושלים לפני 100 שנה .

כמו כן נשמע על אנשים מיוחדים שהתגוררו בה .

לאחר מכן תהיה אופציה למשתתפים להישאר לאמירת סליחות בישיבה של הרב אלבז בשכונת הבוכרים .

יום רביעי 09 ספטמבר 2020 
20:00  
מרכז חיבה  

הזמנתי