אנסבל חיבה מארח את אלי לוזון

במבחר פיוטי סליחות

בשיתוף ועד העדה הספרדית

יום שני 30 אוגוסט 2021 
20:30  
מרכז חיבה  

הזמנתי