ניגון של גבורה

מופע מוזיקלי עוצמתי לקראת י' בטבת

עם אליעזר ושרה רוזנפלד

שיח וניגון על שכול וצמיחה, אובדן ובחירה בחיים

יום שני 13 דצמבר 2021 
20:30  
מרכז חיבה  

הזמנתי