מקדש בלהבות 

סיפר המרד הגדול והקרב האחרון 

תאור מהלכי המרד תוך פירוט והסבר על מהות הצבא הרומי דאז,

טקטיקה ואסטרטגיה עד חורבן בית שני 

הרצאה של ההיסטוריון הצבאי גרשון בר כוכבא  

ההרצאה מלווה במצגת , קטעי סרטים 

יום שלישי 07 יוני 2022 
20:00  
מרכז חיבה  

הזמנתי