הרצאתו של מורה הדרך - טל חניה 

על תיאור חיי הקהילה הספרדית בירושלים בשלהי המאה ה- 19

בשלוב של סיפורים אישיים על דמויות ומשפחות מרכזיות ובזיקה לעלייה השניה 

יום חמישי 14 יולי 2022 
20:00  
מרכז חיבה  

הזמנתי